Hem / home

   Alla välkomna

 Hagebykyrkan

INFORMATION OM HÖSTEN 2020

Vi är så glada att få lära känna Gud tillsammans med dig. Efter en annorlunda vår och sommar följer nu också en annorlunda höst. Vi försöker nu ställa om så att det trots allt ska vara möjligt att ses under denna höst. Det är viktigt att få dela gemenskapen och vi hoppas att vi har hittat ett sätt som det kan få fungera på just nu. Detta genom att fyra gånger under hösten träffas i Vidablickskyrkan (Skolmästaregatan 13) för att fira gudstjänst tillsammans med begränsat antal personer och genom att hålla avstånd till varandra. Vi hoppas att vi kan få bli en grupp som träffas. Det kommer också att finnas möjlighet att titta på gudstjänster och vittnesbörd via Facebook under hösten. 


Gudstjänsterna med nattvard:

18:e oktober kl. 17

15:e november  kl. 17

13:e december kl. 17


Välkomna att samåka med cafébussen

från Träffpunkten, Hageby, kl 16:30

ABOUT US

OM OSS

Vår Vision: 
Vi är en gemenskap som söker Gud! Vi fortsätter vårt arbete med att vara en mångkulturell församling i Hageby, där alla tar hand om varandra och lever av, genom och till Jesus!  Vi vill vara grundade i Guds ord och vägledda av den Helige Ande, som förvandlar oss till att sprida den frihet och räddning som finns i Jesus Kristus. 

 


Vision:

We long to be a multicultural congregation in Hageby where we take care of each other and live by, through and for Jesus! We are a fellowship that seeks God through the Word of God. We want to spread the freedom and salvation that is in Christ Jesus, guided and transformed by the Holy Spirit.


نظرتنا المستقبلية :

نحن نتوق إلى أن نكون تجمع مسيحي من مختلف الثقافات في هاجبي هناك يعتني الجميع ببعضهم البعض ويعيشون من خلال يسوع المسيح وله.

نحن نريد أن نكون متأسسين في كلام الله وفي الروح القدس اللذان يساعدونا ويرشدونا ويحولونا إلى مبشرين بالحرية والخلاص والسلام الموجودين في يسوع المسيح.


VÅRA VÄRDERINGAR


Kristus-centrerat:

Vår budskap är baserat på att:

o Bara Jesus är vägen och sanningen och livet.

o Bara genom det ultimata offret av Kristus på korset blev vi räddade och det har gett oss frihet

Vägleda av den Helige Ande:

Vi längtar efter att vara vägledda av den Helige Ande som ger oss liv.

o Vi är vägledda till att sprida räddning

o Vi är vägledda till att tjäna Gud.


Grundade i Guds ord:

Bibeln är vår auktoritet för all vår tro och praxis.

o Vi kan lära känna Gud genom Bibeln och vi kan ära Gud .


Missionsarbete

Vi stötar våra missionarer i Spanien och i Sverige. 

Till om med Augusti 2020 är vi engagerade som moder /systerförsamling till en ny projekt i statsdelen Navestad.  För mer information klicka på länken nedan: 

                             www.navestadgemenskap.se

123 004 1228

PG               59 64 78 - 8


VAD SOM HÄNDER?

GUDSTJÄNSTER

Vi kommer att fira 4 gudstjänster med nattvard under hösten och de kommer att ske i Vidablickskyrkan,

Skolmästaregatan 13.


18:e oktober kl. 17

15:e november  kl. 17

13:e december kl. 17


Välkomna att samåka med cafébussen från Träffpunkten, Hageby, kl 16:30.

CAFÉBUSSEN

Välkomna till Cafébussen 


30:e oktober  kl. 16-19      (vid Mirum Galleria) 

27:e november  kl. 16-19  (vid Mirum Galleria)

HEMGRUPPER

I de hemgrupper som församlingen har fördjupas man i Bibeln och i kristen tro. Man får också växa i tro i bön och lovsång.


Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta oss.(se nedan)

BÖN & LOVSÅNG

Varje onsdag träffas vi i bön för Hageby och lovsång till vår Gud 


För mer info kontakta oss!

SPRÅKCAFÉ

På söndagar anordnar församlingen språkcafé där det dricks kaffe och tränas i svenska. Alla är välkomna!

Plats: Träffpunkt Söderport, kl 14:00-16:00

(inställt)

KONTAKT & PLATS

Kontakta oss gärna om du vill höra mer

Copyright © 2020 Hagebykyrkan