Verksamheter / Ministries

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje Söndag kl 17:30. Vi börjar med fika och gemenskap, sedan övergår det i gudstjänstfirande med lovsång, predikan och bön. Barnen samlas till Barnkyrkan.


Plats: Träffpunkt Söderport, Plåtslagaregatan 8 (bredvid Hageby Vårdcentral)


Cafébussen

En gång i månad  står vi med Cafébussen utanför Mirum Galleria på den östra sidan. Där bjuds det på kaffe/te/saft och bulle. Det finns även tid för samtal och förbön.

Detta är ett tillfälle för församlingen att ses utanför gudstjänsten att tränas och växa i lärjungaskap och  gemenskap.


6e  mars kl 16-19

27e mars kl 16-19

24e april kl 16-19

8e maj kl 16-19

29, 30 och 31 maj

vid träffpunkt söderport. 

Språkcafé


På söndagar anordnar församlingen språkcafé där det dricks kaffe och tränas i svenska. Alla är välkomna!

Plats: Träffpunkt Söderport, kl 14:00-16:00

Hemgrupper och Alpha-kurs


I de hemgrupper och alpha-kurser som församlingen har fördjupas man i Bibeln och i kristen tro. Man får också växa i tro i bön och lovsång.


Vill du vara med i en hemgrupp? Kontakta oss.(se nedan)

Bön & Lovsång


Första söndag i månad träffas vi i bön för Hageby och lovsång till vår Gud på träffpunkten kl 13


För mer info kontakta oss!

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

Info@hagebykyrkan.com

Pastor Mario: 070-384 91 44

© Copyright 2018. All Rights Reserved.